תמונה של עמוס גיל. מתוך אתר שתיל סטוק.
תמונה של עמוס גיל. מתוך אתר שתיל סטוק.

תשובת השמאל לפסקת ההתגברות

מה מוצע? 

  1. יריב לוין מציע שכדי שבית המשפט העליון יוכל לפסול חוק של הכנסת, הוא יידרש לרוב של 12 שופטים מתוך 15 (כלומר, דיון בהרכב מלא של בית המשפט העליון). גם אם נניח וחוק ייפסל, עדיין הכנסת תוכל לחוקק אותו מחדש ברוב משוריין של 61 (מה שנקרא פסקת ההתגברות).
  2. פסילה של חוקים תיעשה על ידי בית המשפט העליון בלבד.

רקע

נתחיל מהבסיס-בסיס: חוקה היא אוסף של נורמות (בין אם מדובר בחוקה כתובה ובין אם בחוקה מטריאלית), שנוצר על ידי גוף מכונן, ובה נקבעו כל מיני דברים מכוננים ביחס לישות מדינית, כגון סדרי ממשל מחד ונורמות עליונות מאידך. עוד חשוב לדעת כי במדינת ישראל אין חוקה: כלומר מדינת ישראל הוקמה מבלי שהגדירו בה בפירוש נורמות או זכויות במדרג עליון. המשמעות המעשית של חוקה (במרבית המקרים), היא שבנורמות שהוגדרו עליונות, המחוקק לא יכול לפגוע (כלומר לחוקק חוק שמצמצם אותן), אלא במידה ובמצבים מסוימים. 

הסיבה לכך שאין חוקה היא שגם בימי הקמת המדינה, כמו היום, הפלגים השונים בעם לא יכלו להסכים על שום דבר. למרות זאת, עדיין הרגישו בימיה הראשונים של המדינה שבכל זאת נדרשת חוקה, ולכן בשנות ה-50 הוחלט על פשרת הררי (על שם ההוגה שלה, חבר הכנסת הראשונה יצחק הררי). בפשרת הררי נקבע שהכנסת תחוקק שיקראו חוקי יסוד, ויום אחד הם יהוו את החוקה של מדינת ישראל. 

לאורך השנים הכנסת חוקקה מספר חוקי יסוד, אולם הם עסקו בעיקר בסדרי ממשל, ואף אחד לא התרגש מהם במיוחד. כל זה השתנה בשנת 1992, כאשר חוקקה הכנסת שני חוקי יסוד: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק. לחוקים אלו היו שני מאפיינים ייחודיים ביחס לחוקי היסוד שנחקקו לפניהם. ראשית אלו היו חוקים שעסקו בזכויות אדם, והם בטאו תפיסה לפיה הקושי המרכזי בו נתקלה הכנסת בתפקידה כרשות מכוננת, הוא הכרעה בשאלות של זכויות אדם: שוויון, חופש הביטוי, חופש דת וכדומה. מאפיין נוסף היה לשון החוק: מעין שפה “מתנשאת” ועליונה כביכול על פני נורמות שאינן מנויות בה.

ח״כ יזהר הררי
ח״כ יזהר הררי. יזם את מה שמכונה עד היום ״פשרת הררי״. צילום: טדי בראונר

בפסק דין מכונן של של אהרון ברק שניתן בשנת 1995 (פס”ד בנק המזרחי), קבע אהרון ברק כי כאשר חוקקה הכנסת את שני חוקי היסוד ב-1992, היא עשתה זאת בסמכותה כרשות מכוננת, ולא “סתם” רשות מחוקקת. בהעברת חוקי היסוד הללו הכנסת בעצם יצרה חוקה, במובן הזה שנוצרו נורמות על-חוקיות (כלומר, מעמדן גבוה יותר משל חוקים רגילים), ולכן ניתן לפגוע בהם רק אם עומדים במבחן המידתיות (לגבי חוק יסוד חופש העיסוק, יש גם אפשרות להתגבר על החוק על ידי פסקת ההתגברות, ראו בהמשך). מאז ועד היום משתמשים גורמים שונים בקואליציה, בעיקר מקרב החרדים והמתנחלים בטענה לפיה הקביעה של אהרון ברק הייתה למעשה מחטף.

מה הבעיה בפסקת ההתגברות המוצעת?

המצב הנורמטיבי כיום הוא שכאשר הכנסת מחוקקת חוק שיש בו כדי להביא לפגיעה בזכות המנויה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (כגון הזכות לפרטיות, לקניין, לחירות וכדומה), או בזכות שהוכרה בפסיקה כנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (כגון חופש הביטוי), אזי אזרחים, תושבים ובני אדם שנפגעו מן ההחלטה, יכולים לפנות לבית המשפט העליון ולטעון שהחוק פוגע בהם. אם בית המשפט מוצא שהחוק אכן פוגע בזכות מוקנית, שלא לתכלית ראויה או במידה חמורה מדי, בית המשפט יכול לפסול את החוק, או להורות לכנסת לתקן אותו.

כאשר הקואליציה ובאי כוחה טוענים טענה שכזו, המשמעות של  הטענה היא כאילו לומר שאם יש אפשרות לפסול חקיקה של הכנסת, אז כביכול כל חקיקה של הכנסת היא על תנאי, שהרי בית המשפט יכול לפסול אותה. הטענה היא שבמצב כזה אין משילות. עם זאת, האמת היא שכל פרלמנט דמוקרטי בעולם מוגבל בצורה כזאת או אחרת, על ידי מה שמכונה איזונים ובלמים. אם היכולת לחוקק היא בלתי מוגבלת, אז מה שיש לנו הוא לא משילות, אלא דיקטטורה, ככה פשוט. 

מה גם שאין להניח שבית המשפט העליון ממהר לפסול חוקים. המציאות היא שהוא עושה זאת במשורה: עד כה פסל בית המשפט רק 22 חוקים מאז ומעולם; בית המשפט העליון פוסל חוקים כאשר נפל פגם מהותי של חוסר סמכות, פגם פרוצדוראלי, או פגם מהותי חמור. טענה בסגנון של  “בג״ץ פשוט עושה מה שהוא רוצה, כדי להכניס את תפיסת העולם שלו”, היא דמגוגיה ותו לא. 

עכשיו, נניח ולכנסת ממש חשוב להעביר חוק מסוים, בהיותה מי שבאמת מופקד על האינטרסים של העם (ההוגה שארל מונטסקייה למשל, קבע כי הרשות המחוקקת היא עליונה על שלושת האחרות), אז יש מנגנון שצריך לאפשר זאת. אפשר אולי לדון בפסקת התגברות ברוב מהותי משוריין של למשל 70 או 80 חברי כנסת, קרי משהו שמגביל את האפשרות לעריצות הרוב מצד השלטון. כמו כן, להעביר פסקת התגברות שכזאת רק בהנחה שהמערכת כולה מסודרת כך שאין סכנה לעריצות הרוב, ואין סכנה לפגיעה בזכויות מיעוטים בצורה מהותית.

פוסטים נוספים

לקריאה נוספת
  • למה גם אתם צריכים להצטרף לסיור של שוברים שתיקהלמה גם אתם צריכים להצטרף לסיור של שוברים שתיקה
    בתור בלוגר מוביל דעה בשמאל שכמוני (לא באמת), החלטתי להצטרף לסיור מאורגן של ארגון שוברים שתיקה, כדי לראות בעצמי What the fuss is all about. בשירותי הצבאי שירתתי חלק מן …
  • שאלות ותשובות לקראת הסיפוחשאלות ותשובות לקראת הסיפוח
    שאלות ותשובות בנושא הסיפוח לפניכם קובץ שאלות ותשובות בנושא הסיפוח. מטרת הקובץ היא לנסות לתת לאנשים מידע וטיעונים בנושא הסיפוח. לא מדובר בדעה ממצה, ולא מדובר בתורה מסיני. המסמך משקף את …

בא לכם להגיב?