מהי ציונות? (מבוא לדיון בשאלת ויתור על שטחי הגדה)

החלוקה בין שמאל לבין ימין בישראל, נעשית לא אחת בשאלת העמדה ביחס לגורל השטחים שמעבר לקו הירוק. כנגד אלו המוכנים לעשות ״ויתורים טריטוריאליים״, נאמר עליהם לא רק שהם שמאלנים, אלא אף שהם אנטי-ציונים. האם תפיסה של "שטחים תמורת הסדר" הינה אנטי-ציונית מעצם טבעה? כדי לענות על השאלה הטעונה הזאת, ראשית עלינו להגדיר לעצמנו מהי ציונות. […]