האם ויתור על השטחים הוא מעשה אנטי ציוני?

העיר חברון

בפוסט המבוא, דנו בסוגיות של ציונות והמשמעות של ישיבה בשטחים עבור העם היהודי. אכן, ישנם טיעונים טובים בדבר החשיבות של השטחים לעם היהודי. הכרזת העצמאות עצמה שואבת את ההצדקה להקמתה של מדינת ישראל מעצם הזכות ההיסטורית, וכן כל העם היהודי כולו לאורך ההיסטוריה בירך "לשנה הבאה בירושלים", נראה שקשה להתווכח עם חשיבותם של שטחי יהודה […]