שאלות ותשובות לקראת הסיפוח

שאלות ותשובות סיפוח

שאלות ותשובות בנושא הסיפוח לפניכם קובץ שאלות ותשובות בנושא הסיפוח. מטרת הקובץ היא לנסות לתת לאנשים מידע וטיעונים בנושא הסיפוח. לא מדובר בדעה ממצה, ולא מדובר בתורה מסיני. המסמך משקף את דעתי, את דעתו של טל אילן, וכן הערות של אנשים נוספים שסייעו בהכנתו. אם אינכם מסכימים עם הדברים הנאמרים כאן במלואם או בחלקם, זה בסדר […]