תשובת השמאל לפסקת ההתגברות

תמונה של עמוס גיל. מתוך אתר שתיל סטוק.

מה מוצע?  יריב לוין מציע שכדי שבית המשפט העליון יוכל לפסול חוק של הכנסת, הוא יידרש לרוב של 12 שופטים מתוך 15 (כלומר, דיון בהרכב מלא של בית המשפט העליון). גם אם נניח וחוק ייפסל, עדיין הכנסת תוכל לחוקק אותו מחדש ברוב משוריין של 61 (מה שנקרא פסקת ההתגברות). פסילה של חוקים תיעשה על ידי […]