הגבלה של פסילת חוקים ופסילת חוקי יסוד

השופטת אסתר חיות. צולם על ידי יוסי זמיר. מתוך אתר שתיל סטוק.

בהצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס’ 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), מוצע להוסיף סעיף 15א שייכתב כך: מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא יידרש, במישרין או בעקיפין, לשאלה בדבר תוקפו של חוק־יסוד ולא יהיה תוקף להחלטה שהתקבלה בעניין כאמור. המשמעות היא שאם חוק […]