האם הלאום היהודי חשוב יותר מן הלאום הפלסטיני?

ד״ר אסף מלאך מהתנ״ך ועד הפלמח

כידוע, אנשי שמאל הם אנשי תרבות גבוהה וחוכמה רבה, ולכן הם נוהגים לקרוא רק ספרים ארוכים וחשובים (ציניות! די להיות כבדים). בכל אופן, לאחרונה סיימתי לקרוא את ספרו של ד״ר אסף מלאך, מהתנ"ך ועד מדינת היהודים – גלגולי הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי, ומצאתי אותו רלוונטי מאד לנושאים החוזרים כאן מעת לעת. מדובר, בלי ציניות, בספר […]